Het Voegwerk:

kan uitgevord worden als platvol dichtgestreken Met 10 jaar garantie. De mengverhouding van de specie is een deel cement klasse A en drie delen voegzand.

De voegspecie wordt gemengd Met voegmengmachine voor een constante kwalieteit beheersing.